Specialista na korozi železobetonových konstrukcí působením bludných proudů.

s více než 25 letou tradicí. 

Specialista na korozi železobetonových konstrukcí působením bludných proudů.

s více než 25 letou tradicí.

Ekos Služby

Již od roku 1990 se zabýváme problematikou koroze vlivem bludných proudů na silničních a železničních stavbách mostů, tunelů, opěrných zdí. Máme tak dlouholeté zkušenosti s řešením protikorozní ochrany ve všech směrech týkající se koroze bludnými proudy.

Jedním z nezanedbatelných faktorů, který se podílí na vzniku a urychlení korozních procesů, je korozní namáhání vlivem bludných proudů. Pro tento speciální obor jsou zavedeny již standardní předpisy, které se používají nejen pro stavby pozemních komunikací, ale i pro stavby dráhy a stavby v její blízkosti. Předpisy TP 124 i SR5/7(S) jsou dnes pro většinu odborníků ve stavebnictví samozřejmostí.

Požadavky na kontrolu pasivních a konstrukčních opatření, měření vlivů bludných proudů je stanoven v Metodickém pokynu MP-DEM, který společně s TP 124 a SR 5/7 (SR-DEM) stanovuje závazné postupy a kritéria pro hodnocení měření.
Obdobné předpisy platí i na Slovensku – TP03 z roku 2014.

Hlavní živnostenské listy:

 • testování, měření, analýzy
 • činnost technických poradců v oblasti protikorozní ochrany
 • Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací.

Naše služby

 • Korozní průzkumy pro nové i stávající stavby.
 • Kontrola a měření navržených konstrukčních opatření na silničních a železničních liniových stavbách.
 • Návrh a realizace trvalých rozvodů na mostních, tunelových a jiných stavbách.
 • Zajištění odborných služeb při projektové přípravě a při realizaci ochranných opatření proti účinkům bludných proudů.
 • Ochrana a řešení inženýrských sítí před korozi bludnými proudy.
 • Zařízení katodické ochrany.
 • Odborné poradenství v oblasti mobilních sítí GSM, UMTS a LTE.
 • Návrh a realizace zesilovačů mobilních sítí.
 • Instalace malých zabezpečovacích systémů.

Poradenská a konzultační činnost

Zajišťujeme pro zákazníky poradenskou a konzultační činnost a to především pro investory nebo dodavatele rozsáhlých liniových staveb. Možnost provádění těchto činnosti jsou především založeny na odborných zkušenostech naší firmy z velkých liniových a neliniových staveb v tuzemsku i v zahraničí.

Odborná pomoc při realizaci staveb a provádění kontroly dodavatelských subjektů z hlediska dodržování platných norem, předpisů a technických zásad

Geoelektrické a korozní průzkumy

Provádění průzkumných měření a činnosti za účelem zjištění korozivity půd v trasách uložení nově budovaných liniových podzemních zařízení, neliniových objektů, rozsahu jejich ovlivnění bludnými proudy.

Zjišťování přítomnosti bludných proudů v lokalitách – identifikace zdrojů bludných proudů, měření velikosti bludných proudů včetně směru toku proudu.

K měření využíváme záznamových měřidel se SW vybavením usnadňujícím výpočet a hodnocení korozní situace.

Reference

Podíleli jsme se například na těchto stavbách:

 • Mosty – Dálnice D11 Praha – Hradec Králové, stavba 1105-2  Osičky – Hradec Králové
 • R1  Nitra – Tekovské Nemce
 • I/66 B. Bystrica – B.Bystrica sever
 • Potrubní síě parovodu a horkovodu v trase Otrokovice – Napajedla
 • Starý most přes Dunaj, Bratislava
 • D3 Strážov – Brodno
 • Řešení a realizace PKO mostních objektů – stavba R1 Nitra – Bánská Bystrica
 • Řešení a realizace PKO mostních objektů – stavba I/56 prodloužená Místecká 1. a 2. etapa:
 • Mosty na R6 a R7
 • PKO – galerie Šantovka, Olomouc
 • Průtah železničním uzlem Ústí nad Orlicí
 • Silnice  I/27 Velemyšleves
 • Stavba vodního díla Nové Heřminovy
 • R2 – Zvolen východ – Pstruša
 • D1 Senec – Blatné, MÚK Blatné
 • Čadca – estakáda nad železniční trati ŽSR
 • Železniční Cargo Ostrava – 2.etapa

Kontakty

Sídlo společnosti:

EKOS SLUŽBY s.r.o.
Scheinerova 1634/62,
628 00 Brno

Doručovací adresa:

EKOS SLUŽBY s.r.o.
Handkeho 757/1a,
779 00 Olomouc

E-mail a telefon:

Tel.: +420 602 512 933, +420 581 060 958
E-mail: ekossluzby@ekossluzby.cz, ekos.olc@volny.cz

IČ: 27662926
DIČ: CZ27662926

Napište nám:

Kontaktní formulář